Gói cá nhân 2

Dung lượng lưu trữ: 300 MB Băng thông/ Tháng: 5 GFTP Account: 1 MySQL: 1 Addon domain: 0 Subdomain 3 Alias/Park Domain: 3 Email POP3/webmail:5